Úsov trošku jinak

Kaple sv. Rocha v Úsově

Kaple sv. Rocha v Úsově

Ke kapli sv. Rocha v Úsově se váže zajímavá pověst: roku 1624 strašně zuřil v Úsově mor. Kněžna Anna z Lichtejnštejna si umínila, že postaví na odvrácení moru kostel ke cti sv. Rocha, patrona morového. Vhodné místo jí měla poradit sestra její na hradě Bouzově. Ale když tam Anna jela, na místě kde dnes stojí kaple, klesli koně na kolena a nechtěli dále. Kněžna Anna viděla v tom pokyn boží a postavila zde kapli sv. Rocha. Ve třicetileté válce kaple neunikla švédskému drancování a v josefínských časech byla skladištěm.

Synagoga

Tóra

Celonoční déšť překazil původní plány cesty na hory, nicméně pohled do internetu naznačil, že v rámci dnů evropského dědictví pořádají odpoledne komentovanou prohlídku vybraných památek v Úsově, bylo o zábavu postaráno. Déšť sice pokračoval skoro celé dopoledne, ale nakonec kolem jedenácté poněkud polevil až přestal takže se dalo sednout na kolo a vyrazit. Pravda, silnice příliš nevysychala, ale do Úsova to není zas tak daleko, víceméně z kopce, tedy širokým údolím Mohelnické brázdy.

Před jednou jsem na místě tak zbývá trošku času zajít do hospody. Ne zahřátí. Jeden z hochů u pultu je evidentně překvapen, když mě vidí v cyklistickém a ptá se jak se mi v dešti jelo. Kupodivu je značně překvapen, když mu řeknu, že už víc jak hodinu neprší, asi ještě od rána nevylezl ven…

Samotná akce začíná v synagoze. Akce byla velmi dobře připravena. Prohlídku zahajuje paní starostka, je zajištěné dokonce malé hudební vystoupení pozounového kvarteta ze Zábřeha. Po té vystupuje p. Štipl muzejní pracovník a vypráví něco málo o historii synagogy v Úsově a zejména o Tóře. Původní synagoga v Úsově vznikla někdy v 16. století, ale zanikla při pogromu kolem r. 1720, ale naštěstí se poměry ve městě zlepšily. Nová synagoga byla postavena v 80. letech 18. století. Samozřejmě byla poničena za křišťálové noci v r. 1938, po válce sloužila nějakou dobu jako evangelická modlitebna, dokonce i jako skladiště. Dnes je opravená, slouží jako výstavní síň i muzeum v majetku olomoucké židovské obce.

Další zastávkou je blízký židovský hřbitov. To, že je nedaleko synagogy je poměrně raritní, většinou byly hřbitovy no opačné straně města od synagogy. Nejstarší náhrobky jsou ze 16. století, je tu přes 1100 hrobů. Zajímavostí je jeden z hrobů předka dnešního ministra zahraničí USA J. Kerryho.

Další zastávkou prohlídky je kontribuční sýpka. Technickou památku opravuje občanské sdružení, které chce v budoucnu v objektu vytvořit expozici i místo pro kulturní a společenské akce, zatím musí tuto zajímavou stavbu opravit. Ovšem sympatické je, že návštěvníkům dokonce připravili i malé občerstvení. Kontribuční sýpky vznikaly nařízením Marie Terezie a Josefa II. k zmírněním následkům hladomorů. Byly v nich skladovány přebytky, které byly uvolňovány při horších úrodách. Podle všeho je ta úsovská starší, než z tereziánské doby, erár ji odkoupil již jako hotovou stavbu.

Stejně jako v sýpce i v Kostele sv. Jiljí začíná prohlídka hudební produkcí pozounérů, pak následuje výklad. Barokní stavba je dílem italského stavitele Domenica Martinelliho, který jinak pracoval ve službách Liechtensteinů na zámku. Oproti jiným kostelům se v Úsově dochovala řada tzv. Cechovních stojanů, jedná se o ozdobné tyče s atributy daných řemesel. Používaly se většinou při církevních procesích či slavnostech. Jak na takových akcích bývá zvykem, nahlédli jsme tam, kam normální turista většinou nezavítá, tedy k varhanám a až nahoru do věže ke Zvonům.

Předposlední čístí prohlídky je zámek. V tomto případě nejdřív stará škola, kde vzniká expozice lesnického školství (podílí se na ní lesnická škola v Hranicích). Součástí prohlídky je opravená půda kde vznikl zajímavý prostor, kde se snad někdy budou konat nějaké výstavy. Pod střechu jsme se nakonec dostali i na samotném zámku a krátkou chvíli jsme mohli strávit v galerii Lubomíra Bartoše, akademického malíře, rodáka z nedaleké Klopiny. Úplně poslední částí akce je návštěva kulturního domu, kde obec shromažďuje exponáty pro malé obecní muzeum. Vlastně to bude taková malá etnografická sbírka. Veřejnosti se má otevřít někdy na konci října. Dá se říci, že akce se vyvedla velmi dobře, při takových akcí je sympatické, že se člověk dostane i tam, kam obvykle nebývá běžný přístup. Na svou velikost (spíše malost) je Úsov městem s množstvím památek, které by mu mohly závidět i větší sídla. Je sympatické, že se obec snaží tyto objekty prezentovat i přes omezené prostředky, kterými disponuje,

Úsovským Zámeckým lesem bloudí duch zavražděného židovského lichváře

Úsov má kromě pěkného a rozsáhlými sbírkami největšího loveckého muzea u nás proslulého zámku ještě jednu historickou památku. Ve městě žila početná židovská komunita, na okraji města stojí obnovená synagoga a rozsáhlý hřbitov. Část byla zničena nacisty, Hitlejugend si tu udělala střelnici.

Úsovský duch

Po Zámeckém lese prý chodí přízrak zavražděného židovského lichváře. 

Za držení Úsova pány z Vlašimi v období husitských válek přišel do města velmi bohatý lichvář Šaltiel ben Alchanaan. Vlašimští byli přísní katolíci a o lichváři začaly jít zvěsti, že podporuje husity. Za to byl trest oběšením. Šaltiel kališníkům s pomocí hradního hejtmana obstarával pomocí falešných kupních smluv finance. 

Nejvíce si ale ulíval lichvář. Panstvo něco začalo tušit a Šatiell se chystal zdekovat i s nakradenými penězi. Na útěku mu měl pomoci i hejtman, se kterým se měl sejít v Zámeckém lese. Hejtman se lekl, že bude také potrestán, lichváře zabil a zakopal. Ale bál se i „špinavých“ peněz, zahrabal je vedle lichvářova těla. To bylo pochováno asi 50 metrů od věže. V těch místech se prý zjevuje za větrných nocí obrys muže v tmavém oděvu. 

Pogromy za Kapistrána

Z velkých měst zejména byli Židé ve středověku vyhnáni. Proti Židům vystupoval i Otec vlasti, milovaný císař Karel IV., který je nechal povraždit v Norimberku. Velké pogromy přišly za husitských dob, značnou zásluhu na tom měl i mnich Jan Kapistrán.

Asketický mnich pocházející z Itálie přišel kázat o spáse duše i do Čech. Jeho cílem bylo obrátit husitské Čechy na katolickou víru. Na Moravě, kde kázal v roce 1451, obrátil na „pravou“ víru několik tisíc husitů. Poté začal brojit proti Židům, v jeho očích to byli především lichváři, ti byli v roce 1454 na dalších 300 let vyhnáni z velkých měst – Brna, Znojma, Olomouce.

Velká komunita se usídlila v Mikulově. 

Velký pogrom vyvolal Kapistrán ve Vratislavi v roce 1453, kdy kázal proti husitů, bohatým měšťanům, které obvinil ze života v přepychu, a proti židům. Ti se po mučení přiznali znesvěcení hostií a trávení studní. Poté vypukl pogrom, zabito bylo 41 židů, desítky spáchaly sebevraždu. Kapistrán zemřel roku 1456 na mor.

Úsovská komunita

Židovská komunita v Úsově byla založena 1454. Za třicetileté války město Švédové vypálili, zahynula většina obyvatel. Po válce sem přicházeli židovští uprchlíci z Polska, Litvy a Ukrajiny, na té řádil antisemitský hejtman Bohdan Chmelnický.

Po vypálené dřevěné synagoze si postavili Židé 1688 zděnou, tu museli 1721 zbourat po incidentu s katolickým kaplanem Jelínkem, který vyvolal konflikt na svátek Jom Kipur.

Novou mohli zbudovat až v roce 1783, stojí po rekonstrukci dodnes. Židovská komunita postupně slábla, lidé se stěhovali za prací.

Řádění nacistů

Úsov ležel na území Sudet, „křišťálová noc“ 10. 11. 1940 postihla i komunitu. Synagogu místní nacisté vypálili, vyrabovali a zničili cenný archiv, při holocaustu zahynula téměř celá obec. Po válce svatostánek získala Církev českobratrská, v roce 1993 přešel na židovskou obec Olomouc, 2008 na Federaci židovských obcí. Je přístupná s expozicí o osídlení Úsova, knihovnou a studovnou.

Hřbitov je poměrně rozsáhlý se spoustou náhrobků, symboliku objasňuje tabule vedle synagogy.

Úsov trošku jinak – Cestopisy | Turistika.czturistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Kostel sv. Jiljí – č. 752899 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Kostel sv. Jiljí – č. 752899 | Turistika.czturistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Synagoga – č. 752817 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Synagoga – č. 752817 | Turistika.czturistika.cz

Do stovky ÚSOV | i60.cz

Do stovky ÚSOV | i60.czi60.cz

Úsov – Zajatecký tábor – Dům, budova | Turistika.cz

Úsov – Zajatecký tábor – Dům, budova | Turistika.czturistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Kulturní vložka – č. 752810 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Kulturní vložka – č. 752810 | Turistika.czturistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – č. 752861 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – č. 752861 | Turistika.czturistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Úsovské paroží – č. 752880 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Úsovské paroží – č. 752880 | Turistika.czturistika.cz

Radost i starost. Zámek v Úsově táhne, polyká ale miliony – Šumperský a jesenický deník

Radost i starost. Zámek v Úsově táhne, polyká ale miliony – Šumperský a jesenický deníksumpersky.denik.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Kulturní dům – č. 752889 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Kulturní dům – č. 752889 | Turistika.czturistika.cz

Úsov trošku jinak – Cestopisy | Turistika.cz

Úsov trošku jinak – Cestopisy | Turistika.czturistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – č. 752824 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – č. 752824 | Turistika.czturistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Interiér synagogy – č. 752807 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Interiér synagogy – č. 752807 | Turistika.czturistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Zámecké schody – č. 752870 | Turistika.cz

Fotogalerie Úsov trošku jinak – Zámecké schody – č. 752870 | Turistika.czturistika.cz

Úsov trošku jinak – Cestopisy | Turistika.cz

Úsov trošku jinak – Cestopisy | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov a jeho památky, výlet první (zámek, kostel, sýpka) – Tipy na výlet | Turistika.cz

Úsov a jeho památky, výlet první (zámek, kostel, sýpka) – Tipy na výlet | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Oblíbená témata

ÚsovÚsov (zámek)Kostel svatého Jiljí (Úsov)

Výsledky obrázků

Řada tužkokreseb rekonstrukcí hradů a zámků: Úsov – kolem roku 1500

Řada tužkokreseb rekonstrukcí hradů a zámků: Úsov - kolem roku 1500

Řada tužkokreseb rekonstrukcí hradů a zámků: Úsov – kolem roku 1500putujme.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.cz

Úsov - Zámek | Turistika.cz

Úsov – Zámek | Turistika.czturistika.cz

Víno Pivo dne: 3.7.2020

Víno Pivo dne: 3.7.2020

Víno Pivo dne: 3.7.2020ajdnes.cz

Mrtvý muž – Fotky – Bike-forum.cz

Mrtvý muž - Fotky - Bike-forum.cz

Mrtvý muž – Fotky – Bike-forum.czbike-forum.cz

4/2007 Družební návštěva z Lazan

4/2007 Družební návštěva z Lazan

4/2007 Družební návštěva z Lazanusov.cz

Mrtvý muž – Fotky – Bike-forum.cz

Mrtvý muž - Fotky - Bike-forum.cz

Mrtvý muž – Fotky – Bike-forum.czbike-forum.cz